Welkom

In het digitale tijdperk raakt het schrijven van een brief of tekst wat verdrongen.  Toch blijft een vlotte tekst of een goed geschreven brief nog altijd belangrijk.  Denken we maar aan vlotlezende teksten op websites en folders of aan een goed onderbouwde maar ook duidelijk gepersonaliseerde ingebrekestelling, protest- of klachtenbrief aan uw klant of leverancier.
Een vlotte tekst op uw website of folder kan een eerste stap zijn voor uw klant om nader kennis te maken met uw zaak of bedrijf.  Of misschien moet u een persbericht, speech of interview op papier krijgen.
Brieven geschreven met een vlotte pen kunnen vaak leiden tot een minnelijke regeling.  Lukt dat niet, dan zijn duidelijke brieven een eerste basis indien het alsnog tot een rechtzaak komt.   Brieven zijn dan ook vandaag nog altijd belangrijk.
Kortom, een vlotte pen binnen uw bedrijf is belangrijk.  Uiteraard heeft niet iedereen dezelfde vlotte pen maar u kan ze wel in huis halen.
Lees mee hoe wij u met onze vlotte pen kunnen helpen …

Commercieel

Een vlot lezende tekst is in de commerciële wereld zeer belangrijk.  Een vlot lezende folder of flyer in de bus krijgen, voor uw klant-in-spé kan dit de eerste uitnodiging zijn om kennis te maken met u.  Het is dan ook belangrijk dat de boodschap die u hem of haar wilt geven, kort, krachtig maar ook duidelijk is.
Wij zijn geen reclamebureau.  Wie met grote reclamebudgetten mega-campagnes wil opzetten zal ongetwijfeld wel dergelijke bureau’s in zijn of haar adressenboekje hebben zitten.  Wij zijn er wel voor wie het met beperktere middelen moet doen, hem of haar kunnen wij helpen om een vlot lezende tekst op zijn folder of flyer te krijgen die iedereen kan aanspreken.

Administratief

Ook binnen uw administratie is het soms noodzakelijk over een vlotte pen te beschikken.  Een gepersonaliseerde ingebrekestelling, een aanmaning of een correct antwoord op een klachtenbrief, het kan er voor zorgen dat er “in der minne” tot een akkoord kan gekomen worden.  Het ontbreken van een vlotte pen heeft er al vaak voor gezorgd dat als enig alternatief gekozen werd voor de dure juridische weg.  Maar een vlotte pen kan het dus vlugger en vooral goedkoper.
Maar een goed onderbouwde brief blijft twee doelstellingen hebben: enerzijds moet ze mogelijkheden openen voor een minnelijke regeling maar anderzijds kan en moet ze ook een basis blijven hebben waarop desnoods verder kan gebouwd worden indien het alsnog tot een rechtszaak komt.
Uiteraard is discretie hier heel belangrijk.

Website

Wie zich een mooie auto aanschaft, zorgt automatisch dat deze goed onderhouden wordt.  Het is nu eenmaal een dure investering die moet blijven renderen. En dat kan pas als men ze goed onderhoudt.
Investeren in een website, het is ook een dure investering waarvan u hoopt dat ze uw bedrijf een meerwaarde biedt.  Maar ook hier kan die investering pas blijven renderen indien de geboden informatie, de foto’s en de teksten regelmatig vernieuwd worden.  Alleen dan krijgt u blijvend bezoekers op uw site.
Wij maken geen nieuwe websites, daarvoor hebt u uw eigen webdesigner.  Wij zorgen alleen voor nieuwe teksten en desgewenst nieuwe foto’s.  Want bedrijven kunnen hiervoor vaak niet de nodige tijd vrij maken.  Of soms denken ze er gewoonweg niet aan om hun website van nieuwe teksten te voorzien.
De Vlotte Pen kan u wel deze service aanbieden.  We zorgen niet alleen voor nieuwe teksten of foto’s, desgewenst nemen we op vooraf afgesproken tijdstippen contact op met u.  Zo wordt u eraan herinnerd dat uw website toe is aan een klein onderhoud.

Pers

Hebt u groot of klein nieuws te melden aan de buitenwereld maar weet u niet hoe een dergelijke persmededeling op te maken?  Dan kunnen wij u daarbij helpen.
Een persmededeling kan goed nieuws voor uw bedrijf of zaak brengen: een personeelslid dat gevierd wordt, een nieuw product dat op de markt wordt gebracht, nieuwe gebouwen die in gebruik worden genomen.  Dit kan u in alle rust voorbereiden.
Maar ook bij een tegenslag moet er gecommuniceerd worden.  Op dat ogenblik is tijd de grootste vijand want de persmensen met dead-lines staan bij u op de stoep of hangen aan de telefoon.  Ook hier kunnen wij u met een vlotte pen helpen want ook hier kan een goeie voorbereiding ervoor zorgen dat er correct én tijdig gecommuniceerd wordt met de buitenwereld.

Haal tijdig een vlotte pen in huis zodat het eerste contact met de buitenwereld,
in welke omstandigheden ook, een vlot contact is.

Contact

Onze vlotte pen kan u op verschillende manier gebruiken binnen uw zaak of bedrijf.  Of misschien wilt u in uw private omgeving van onze diensten gebruik maken, het kan allemaal.
Laat ons weten hoe wij u met onze vlotte pen kunnen helpen en wij bieden u onze mogelijkheden aan.  Onze vergoeding is in verhouding tot de geleverde prestaties.  Voor het onderhoud van websites er ook mogelijkheid om een vorm van onderhoudscontract af te sluiten.  Vraag vrijblijvend een offerte aan of maak een afspraak.
Wilt u contact opnemen met De Vlotte Pen, dan kan dit het makkelijkst via ons mailadres : info@devlottepen.be.  Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op met u.